Personligtperspektivpoesitacksamhet

Löften

O människa, jag besvär dig, behandla icke Guds löften såsom om de vore sällsyntheter, avsedda för ett museum, utan använd dem såsom dagliga tröstekällor. Förtrösta på Herren närhelst en nödens stund är inne. — C. H. Spurgeon (född 19 juni 1834 i Kelvedon i Essex, död 31 januari 1892 i Menton)
(källa: http://www.eaec-se.org/blandat/kallor_i_oknen/aug/08-12.htm )

”Vår Gud giver löften, vår Gud håller ord, 
Hans utsagor kunna ej vika. 
Om trångmål och nöd mig än möta på jord, 
Gud aldrig sitt löfte kan svika.

Den sökande finner, den bedjande får 
långt mera, än ord kunna säga. 
Jag aldrig förgäves till Frälsaren går. 
Kan skönare lott jag väl äga?

Guds ord som en klippa i väl och i ve 
står fast, om än bergen de vika. 
Om blott du vill tro, så skall du få se, 
Gud aldrig sitt löfte kan svika.”