Javascript

Vad kan JavaScript göra?

JavaScript kan ändra värden på HTML-attribut.