Personligt

Vidöppen och mottaglig

Sinnet är vidöppet för signalerna från det inre och det yttre. Tankarna är mottagliga för andras tankar och infallsvinklar. Det syns i ögonen, det hörs på orden, det märks på andningen och känns i luften: människan är vidöppen och vill komma vidare.

Jag deltar i en samtalsgrupp som möts på onsdagskvällarna. Vi talar om livet och tro och tvivel, glädje, delaktighet och en osynlig verklighet. En härlig samling med människor som självmant sökt sig dit och som kommer troget varje onsdag för samtal, lyssnande och delande.

Skönt att träffa andra människor som inte är så färdiga, så fastlåsta i gamla positioner, utan man vill och vågar komma tillsammans med andra för att på något sätt dela livet och livsvillkoren. Det är spännanade att få vara med och få se vad som händer, både i yttre hänseende och under ytan. Det har redan hänt en del hos flera, det känns så när man dröjer sig kvar efter fikat och det avslutande samtalet.

Jag hoppas att de alla känner ”det enda som håller mig kvar är Din värme”. Inget annat är egentligen hållbart i långa loppet. Tack för alla härliga och ärliga människor!