Personligtperspektivtacksamhet

Begrundan

I Ps. 1 skriver författaren:
…utan begrundar hans ord både dag och natt…

Psalmisten skriver om begrundan. Att begrunda Herrens ord. På siten synonymer.se läser vi att detta ord betyder ungefär detsamma: överväga, tänka över, grunna på, fundera på, betrakta, besinna. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att om vi överväger och besinnar Herrens ord, utgör detta grunden för att vara salig, eller lycklig på djupet.…

Begrundar hans ord både dag och natt… Vad är konsekvensen om vi gör det? Jo, då är vi att likna vid träd som är planterade vid vattenbäckar, som bär frukt i rätt tid, vilkas löv inte vissnar, och det påstås i denna psalm att allt vad denna person gör, det lyckas väl.

Jag tänker på Moses, i egenskap av fåraherde och i en mening på flykt från Egypten sedan 40 år tillbaka, hur han får se en buske som brinner, men inte brinner upp. Han säger: jag vill gå bort och betrakta den underbara synen. Han anade att detta var något extraordinärt, något ovanligt, något som stack ut, och kanske anade han också att från denna dag skulle hans liv bli annorlunda och kanske till och med underbart. Föga anade han på vilket sätt, eller var, eller tillsammans med vilka människor som något skulle ske, men något låg i luften. (2 Mos. 3:1f, Apg. 7:30-43)

Det ligger i betraktarens öga, brukar man säga. Egentligen kan vi nog säga det om allting. Som man sitter eller står och ser på en sak, utifrån detta betyder det vi ser något. Sitter du snett, ser du allting snett. Står du på tå, och kanske inte ser allting runt omkring, då får du en viss bild. Sitter du i underläge, ser du på saken på ett annorlunda sätt. Allting beror på hur och från vilken position du ser saker och ting. Tänk att få se på saker lite från ovan. Och betänk också skillnaden på att betrakta en tavla eller titta på en tavla. Det är en himmelsvid skillnad.