OmvärldsbevakningSpråkvetenskapteknikVetenskap

The mechanical Turk

Turken

Turken var en maskin för schack som konstruerades under sent 1700-tal. Maskinen fick sitt namn av en docka som föreställde en turkisk man. Maskinen påstods vara konstruerad för att spela schack, men i själva verket rymde den en människa som styrde dockans arm.

Vad är en ”Mekanisk Turk” historiskt?

Jag snubblar över konceptet ”Mechanical Turk”. Namnet härstammar från världens första schackdator, vilket var en låda som kallades för ”Schackturken”, eller enbart ”turken” vilken påstods vara mekanisk, alltså ”den mekaniska turken”.
Den mekaniske schackturken var en illusion. Lådan innehöll en hemlig dvärg som kunde se schackpartiet underifrån, ges instruktioner av illusionisten och flytta pjäserna underifrån med hjälp av magneter. Hur välbetald den inlåste dvärgen/turken var framgår inte.

Vad är dagens ”mekaniske turk”?

Liknelsen med den den mekaniske schackturken och de arbeten som idag erbjuds till ”Internets mekaniska turkar” är slående. Företagen som erbjuder dessa arbeten och gömmer sig bakom arbetsförmedlingar såsom ex. det välkända Amazon Mechanical Turk, tar inget arbetsgivaransvar och den anställde själv måste ta ansvar för att betala skatt och försäkringar eller riskera konsekvenser från skattemyndigheten eller bristande försäkringsskydd.

Hur välbetald är dagens ”mekaniske turk”?

De som tar arbetena måste först ofta underkasta sig mycket lågt betalda arbeten innan de ens har en chans till något bättre betalda arbetsuppgifter. Dessa förmedlingar verkar dessutom undvika ord som ”lön” eller ”ersättning” för att kunna undvika diverse lagar och är oftast baserade i USA […]

 […]
Dessa mekaniska turkar, företag och förmedlingar undviker säkerligen massvis med utgifter till den gemensamma välfärden och stjäl på så vis dessutom legitima arbetsuppgifter från den legitima arbetsmarknaden.
(källa: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/tag/mechanical-turk/ )

Läs mer om vad en Mechanical Turk kan utföra för arbeten:

https://techworld.idg.se/2.2524/1.497153/behover-du-mekaniska-turkar

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/xR9zWX/sa-fick-vi-vara-slavar-pa-natet