fotokonstmökerfotoPersonligtperspektivpoesitacksamhetvinter

Vi skymtar ljuset

Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. 
Förr i tiden lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, 
men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten längs havsvägen, 
landet på andra sidan Jordan, hednafolkens Galileen.
Det folk som vandrar i mörkret
ska se ett stort ljus,
över dem som bor
i dödsskuggans land
ska ljuset stråla fram.
Du förökar det folk
som du inte gett stor glädje.
De ska glädjas inför dig
som man gläds
under skördetiden,
som man jublar när man delar byte.
För du ska bryta
deras bördors ok,
deras skuldrors käpp
och deras plågares stav,
som på Midjans tid.
Ja, varje stövel buren i stridslarm
och varje mantel vältrad i blod
ska brännas upp
och förtäras av eld.
För ett barn blir oss fött,
en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet,
och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud,
Evig Far, Fridsfurste.
Så ska herradömet bli stort
och friden utan slut
över Davids tron och hans rike.
Det ska befästas och stödjas
med rätt och rättfärdighet
från nu och till evig tid.
(Jes. 9:1-7)