MiljöskildringPersonligt

Ådalens grind

Ådalen i Jämjö är en förtrollande vacker plats. Jag måste erkänna att den vunnit mitt sinne av flera orsaker. Mångfalden av vitsippor och blåsippor, den öppna känslan, det rinnande vattnet, de mäktiga ekarna och de inbjudande kullarna och gångstigarna, hackspettarna som hörs alldeles nära, talgoxar, blåmesar och surrande humlor. De långa skuggorna. Och den här grinden som en symbolisk öppning till en förtrollad värld. Färgerna, formerna, friheten, naturen, livet och goda minnen. 
En plats att glädjas över och njuta av. 
Och den här bilden tog en god vän i Ådalen och skickade till mig.