etymologiOmvärldsbevakningSpråkvetenskap

Nya ord 2020

Språkrådets lista över nya ord i svenskan:

Becknarväska – liten mag- eller midjeväska

Bolundare – komplementbyggnad som får vara högst 30 kvadratmeter stor och som inte kräver bygglov

Boomer – person i medelåldern eller äldre

Cancelkultur – aktivism som syftar till att personer med kontroversiella åsikter ska berövas sina plattformar för att föra ut dessa åsikter

Cirkulent – person som ägnar sig åt hållbar konsumtion

Cli-fi – konstnärlig genre som behandlar klimatfrågor

Coronaanpassa – vidta förebyggande åtgärder för att minimera spridning av det nya coronaviruset

Coronahälsning – hälsningsgest som uppkommit under coronapandemin

Covid-19 – infektionssjukdom som orsakas av sars-cov-2

Förnedringsrån – personrån där offret utsätts för särskilt kränkande behandling

Hobbyepidemiolog – person som utan expertkunskaper i epidemiologi tvärsäkert uttalar sig om coronapandemin

Hungerpandemi – svält orsakad av coronapandemins konsekvenser

Hälsolitteracitet – förmåga att förstå hälsoinformation

Immunitetspass – intyg som visar att en person är immun mot coronaviruset och därför ges möjlighet att exempelvis resa eller besöka vissa platser

Infodemi – global spridning av skadliga rykten

Intimitetskoordinator – person som arbetar inom film, tv och teater med att sexscener ska kännas trygga för skådespelarna

Kamikazetips – förutsägelse om utgången i en tävling, match eller idrottsserie som görs när förutsättningarna är helt eller delvis okända

Kanskeman – man som inte vill engagera sig fullt ut i ett förhållande

Kemsex – sex i kombination med användning av narkotika för att förhöja den sexuella upplevelsen

Klustersmitta – spridning av virus bland personer i en avgränsad grupp

Krympflation – minskning av innehållet i förpackning utan motsvarande prisminskning

Lesserwisser – person som är mindre vetande men som trots detta förklarar ett fenomen för någon som vet mer

Lockdown – restriktioner som begränsar rörelsefriheten i ett samhälle och möjligheten att använda olika samhällsfunktioner

Mjuta – stänga av mikrofon eller ljud

Novent – julförberedelser och adventsliknande firande i november

Platta till kurvan – hålla smittspridningstakten på en jämn nivå

R-tal – genomsnittligt tal som visar hur många personer som smittas av en redan smittad person

Simp – person som genom smicker försöker väcka en annan persons romantiska eller sexuella intresse

Självkarantän – isolering i hemmet eller på annan plats när en person har eller kan ha smittats alternativt vill undvika risken att smittas av coronaviruset

Social distansering – det att hålla fysiskt avstånd och att ta hänsyn till riskerna för smittspridning i sitt sociala umgänge

Statyprotest – manifestation som ifrågasätter förekomsten av statyer föreställande personer som anklagas för att ha underblåst eller utövat förtryck

Superspridare – person som sprider en sjukdom till ett stort antal personer

Turistkorridor – överenskommelse som möjliggör semesterresor mellan länder där smittspridningen är på låga nivåer

Tvåmetersregeln – rekommendation eller bestämmelse om att hålla två meters avstånd mellan personer som inte tillhör samma sällskap

Underturism – situation där besökarna är för få för att turistberoende orter ska klara sig ekonomiskt

Vårdskuld – uppsamlat behov av sjukvård som uppstår när vissa åtgärder skjuts upp till förmån för åtgärder som är mer akuta

Växtblindhet – avsaknad av förståelse för växters betydelse för livet på jorden

Zombiebrand – eldsvåda som övervintrar under snötäcke och blossar upp till våren

Zoombombning – intrång av objuden deltagare i möte som hålls genom videomötestjänsten Zoom

(Källa: Språkrådet)