etymologiHistoriaperspektivSpråkvetenskap

Gordiska knuten

Gordiska knuten:

Enligt en legend fanns i den grekiska staden Gordions tempel en knut som satt på en oxkärra och var så pass komplicerad att ingen förmådde lösa upp den. Den som lyckades lösa knuten skulle enligt en profetia bli herre över Asien. Alexander den store lockades att försöka men misslyckades. Han blev då arg, drog sitt svärd och högg sönder knuten och insåg i samma ögonblick att problemet var löst. En sådan oväntad åtgärd för att lösa ett till synes omöjligt problem kallas därför ibland Alexanderhugg, ett uttryck som används om drastiska, oväntade och oortodoxa lösningar på svåra problem.

När Alexander den store år 334 f Kr nådde staden Gordion i dagens Turkiet ska han ha rönt uppmärksamhet genom att lösa den gordiska knuten. 

Namnet syftar på den speciella surrning som förband vagnsstång och ok till en helig vagn som förvarades i stadens Zeustempel. Enligt en spådom skulle den som löste knuten bli Asiens kung. Alexander antog utmaningen, men kunde inte hitta någon ände på knopen. Därför ska han ha dragit sitt svärd och huggit av repet itu.

Ett ”alexanderhugg” har därigenom blivit ett ut­tryck för drastiska lösningar på svåra problem. Antikens författare är dock inte överens om hur fältherren löste problemet.

En del hävdar att Alexander den store istället drog ut den sprint som höll ihop knuten, vilket också hade varit ett mer värdigt sätt att förhålla sig till föremålen i ett Zeustempel.

(källa: Wikipedia och
https://varldenshistoria.se/civilisationer/greker/hur-lostes-den-gordiska-knuten)