STAR

Inom sfären för informationssäkerhet i system och molntjänster och mobilitet talar man idag om begreppet STAR. Du kan bli en STAR. De fyra bokstäverna står för engelska ord som är viktiga i sammanhanget och för att höja vårt säkerhetstänkande. Både som privatpersoner och på våra arbetsplatser. Dataskyddslagen och Dataskyddsförordningen (GDPR) handlar om detta: att värna den personliga integriteten.

Så här: 

STAR: stop, think, ask, report. Dvs. bli mer medveten om risker som finns i programvaror, tjänster och nätverk i din PC, mobil, Ipad eller Chromebook. Ditt användande av personuppgifter i olika sammanhang – en mycket viktig och personligt laddad fråga. Namn, adresser, personnummer, foton på människor som går identifiera, personliga omdömen och tyckanden; allt sådant är personuppgifter. 

Till svenska översätts begreppen så här: Stanna upp, tänk efter, fråga och rapportera.

Vi uppmanas nu, på våra arbetsplatser, att bli en STAR! Att vara en medveten medarbetare som stannar upp, tänker efter, frågar och rapporterar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Hör av dig för att beställa min nya bok. Enock är huvudperson; hans liv och tankar om nytt och gammalt, det yttre och det inre.

Maila till: bjorn@bjornolof.nu