Omvärldsbevakningteknik

STAR

Inom sfären för informationssäkerhet i system och molntjänster och mobilitet talar man idag om begreppet STAR. Du kan bli en STAR. De fyra bokstäverna står för engelska ord som är viktiga i sammanhanget och för att höja vårt säkerhetstänkande. Både som privatpersoner och på våra arbetsplatser. Dataskyddslagen och Dataskyddsförordningen (GDPR) handlar om detta: att värna den personliga integriteten.

Så här: 

STAR: stop, think, ask, report. Dvs. bli mer medveten om risker som finns i programvaror, tjänster och nätverk i din PC, mobil, Ipad eller Chromebook. Ditt användande av personuppgifter i olika sammanhang – en mycket viktig och personligt laddad fråga. Namn, adresser, personnummer, foton på människor som går identifiera, personliga omdömen och tyckanden; allt sådant är personuppgifter. 

Till svenska översätts begreppen så här: Stanna upp, tänk efter, fråga och rapportera.

Vi uppmanas nu, på våra arbetsplatser, att bli en STAR! Att vara en medveten medarbetare som stannar upp, tänker efter, frågar och rapporterar.