Personligtperspektivstämning

Första advent

Jag tänker på första advent. Den dag då Jesus red in
i Jerusalem och människor, vuxna och små, gav honom
sin hyllning. De ropade och sjöng Hosianna i höjden, 
de bredde ut palmblad som en banad väg för honom, rakt
in i staden. Rakt in i historien. Och rakt in i motståndet, som 
hans väg också var kantad av. 
Man frågade sig själv, och varandra:  vem är han? 
Varifrån kommer han? Vad vill han?
Han vill komma in i ditt liv, kära läsare. Men han bryter sig
inte in. Han knackar på hjärtats dörr, och manar dig att
öppna ditt inre för honom.