Okategoriserade

Om Facebook. Socialt massförstörelsevapen?

Elisabeth Åsbrink (DN) har läst en ny bok om internets allra sämsta sidor. Jaron Lannier har skrivit boken ”Ten arguments for deleting your social media accounts right now”

Så, vad är det egentligen som pågår? I korta drag: Algoritmerna som styr vad vi ser på sociala medier justeras och optimeras oavbrutet för att skapa ”engagemang” – det vill säga främja användarnas närvaro och aktivitet. De är extremt effektiva. En person född på 00-talet kontrollerar sin telefon i genomsnitt 150 gånger om dagen. Multiplicera gärna det med de över 2 miljarder människor som alltså finns på Facebook (lika många som bekänner sig till kristendom).

Eftersom var och en tar del av en skräddarsydd verklighet upphör en gemensam erfarenhet av världen att existera, vilket leder till att vi helt enkelt inte förstår varandra. Empatin krackelerar. Folk tycks vara idioter. (Jaron Lanniers ord)

Till det kommer att algoritmerna triggar hjärnans belöningssystem, du kan få en lyckokick av att många gillar dina uppdateringar. Men där finns dessutom en inprogrammerad nyckfullhet. Ibland får du inte lika många ”likes” – det är en del av manipulationen – och det kan skapa både stress och nedstämdhet och en rädsla för att stötas bort. Som en följd ökar du din aktivitet. Det här är inga egentliga nyheter men Lanier beskriver problemet på ett nytt sätt:

”Algoritmen försöker skapa det perfekta sättet att manipulera en hjärna, medan hjärnan, som söker en djupare mening, förändras som svar på algoritmens experiment … Men eftersom stimulin från algoritmen är fullständigt slumpartad och saknar mening, svarar hjärnan inte på något verkligt utan på en chimär. Den processen – att bli beroende av en undflyende illusion – är definitionen av ett missbruk.”

(källa: https://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/facebook-ett-socialt-massforstorelsevapen/)