djuretymologiHistoriaHumorLästips

Kraken

Kraken är ett havsmonster i främst svensk, norsk och isländsk fiskar- och sjömanstradition. Det framträder främst som en gigantisk bläckfisk, antingen åtta- eller tioarmad.  

Ordet har samma betydelse som på svenska och är alltså bestämd form av ordet ”krake”, ett äldre namn på åttaarmade jättebläckfiskar. Namnet är ursprungligen ett noanamn för valfisk och är etymologiskt släkt med krake, bland annat namn för ’krokigt träd’.

Den danske teologen Erik Pontoppidan den yngre beskrev den utförligt i Norges naturlige historie (1752–53) efter traditioner han upphämtat i norra Norge och i Bergen. Den lurar på havets botten där den föder rika stim av fiskar med sin avföring, men om den höjer sig mot ytan måste fiskare i närheten snabbt lämna platsen, särskilt som de riskerar att dras ned i djupet av den vattenvirvel som uppstår när kraken på nytt sänker sig. Den svenske författaren Jacob Wallenberg återger Pontoppidans beskrivning i sin reseskildring Min son på galejan (1781).

Kraken förekommer även i populärkulturen, där den oftast har uppfattats som en tioarmad bläckfisk av släktet Architeuthis. I det sammanhanget omtalas den i Jules Vernes En världsomsegling under havet och den syns även i Disneyfilmen med samma namn. John Wyndham skrev en science fiction-roman med titeln The Kraken Wakes (1953). Det bör nämnas att Krake även är tyska för den åttaarmade bläckfisken Octopus vulgaris. I sjörövarfilmen Pirates of the Caribbean: Död mans kista och lite i Pirates of the Caribbean: Vid världens ände, kan man betrakta Kraken ur ett Hollywood-perspektiv och även i en tidigare Disney-film (Atlantis – Milos återkomst) nämns detta havsvidunder. Kraken figurerar också i filmen Clash of the Titans samt i China Miévilles skönlitterära roman Kraken. Kraken förekommer också i en kort sekvens av The Big Bang Theory. (källa: Wikipedia)

Och nästa höst kommer ett nytt lag börja spela i NHL (hockey): Seattle Kraken.