Personligtperspektiv

Blickar ut över havet

Blickar ut över havet
det låga, korta perspektivet lyfts,
och jag ser en annan bild,
en annan horisont
längre bort, längre fram.

Den bilden och upplevelsen
för mig ut i en frihet,
en glädje, ett utvidgat område,
inte en plats, inte en särskild vik,

utan ett tillstånd, ett utrymme –
en Andens viskning i gryningen –
om skapelse och nya möjligheter –
och Guds oändliga nåd,

hans kärleksfulla omfamning
och det gränslösa liv han gett mig.

—————————————————————————-

(skrivet vid havet kl. 9.12 den  2020-11-01)