etymologiperspektivSpråkvetenskap

Indolent

1. Betydelse: långsam
maklig, slö, lat, flegmatisk, loj, trög, senfärdig, sölig

2. Betydelse: lat
trög, oföretagsam, maklig, slö, slapp, sävlig, lättjefull, håglös,

3. Betydelse: likgiltig
ointresserad, slapp, viljelös, slö, trög, dådlös, olustig deprimerad,
förstämd, nedslagen, liknöjd, apatisk, loj, håglös

4. Betydelse: trög
loj, dåsig, slö, liknöjd, sömnig, oföretagsam, letargisk, apatisk,
förslöad, soffliggar- lat, insnöad, orörlig, försoffad

5. Betydelse: overksam
oföretagsam, initiativlös, håglös, inaktiv, vegetativ, flegmatisk, lättjefull,
sysslolös, loj, slö, lat, tam, foglig, passiv