Omvärldsbevakningplatser

Moskosel – en del av Sverige

Moskosel, umesamiska Måskuossuvvane, är en ort i Arvidsjaurs kommun, vid Inlandsbanan och väg E45 ca 45 km norr om Arvidsjaur. 2015 förlorade Moskosel sin status som tätort på grund av att folkmängden minskat till under 200 personer.

Etymologi

På umesamiska heter orten Måskuosuvvane, av måskuos (= innestängd) och suvvane (=lugnt vatten i en älv, en sel). Måskuos hade i äldre samiska också betydelsen ”vända”. Här skulle det kunna syfta på att inloppet och utloppet ligger nära varandra. En försvenskad variant skulle då bli ”Vändsel”.

Moskosel järnvägsstation

Moskosel ligger invid Inlandsbanan och en håll-, last- och mötesplats anlades 1935. En stationsstuga med sammanbyggd godsbod samt uthus kombinerad med banmästar- och banvaktsstuga med uthus och banmästarförråd uppfördes samt en vattenstation med en fristående vattenkastare, där vattnet togs från en avlagringsbassäng i Linkosjön. Vattnet fördes via en 30 m lång trätrumma till en samlingsbrunn och pumpkällare. Därifrån pumpades vattnet genom en 165 m lång ledning till högreservoaren vid bangårdens norra ände och vidare till vattenkastaren och bostäder inom området. Stationens läge var omdiskuterat med fyra alternativ. Slutligen bestämdes anläggandet vid det västligaste.

Näringsliv

Mest kända privata företag på orten är Tentipi AB (tidigare Moskoselkåtan AB). Ett vattenfall, Trollforsarna, finns omkring femton kilometer norr om Moskosel.

(källa: Wikipedia)

Läs mer:
https://www.dn.se/ekonomi/moskosel-orten-med-samst-samhallsservice-i-landet/

Klicka för en större bild.