filosofiPersonligtperspektiv

Reflektion (1)

Samtalade med en god vän om reflektion. Vi reflekterade helt enkelt över ordet reflektion.

Reflexer kan vara impulsivt motoriska (t.ex. benet som sprätter iväg när doktorn slår den lilla klubben precis under knäskålen) eller inlärda (t.ex. att gå eller cykla). Reflex kan även vara när ljuset kastas tillbaka till avsändaren.

Reflektans handlar om hur stor del av det utsända ljuset som kastas tillbaka och hur mycket som absorberas av mottagaren.

Under lediga stunder, finns tid och ork för att reflektera. Somliga gör det nog aldrig och andra gör det oftare. Varför gör man det? Någon uttryckte sig så här:

Reflektera för att:

  • Upptäcka dig själv – vem är du?
  • Bli medveten om dina egenskaper – vilka egenskaper styr mig?
  • Få distans till rutiner och invanda handlingar – kan jag göra på något annat sätt?
  • Pröva, ompröva och söka kunskap – vad har livet att lära mig?
  • Kunna handla i nya situationer – vid nästa vägskäl, vilken väg tar jag där?
  • Du reflekterar för att komma till insikt.
  • Vad kan du lära dig om dig själv och dina medmänniskor? 
  • Att reflektera är att ställa sig utanför sig själv och se på sig själv. Byta perspektiv en stund.
  • Att reflektera är att ta sig själv och sitt liv på allvar. Lägg gärna på ett leende när du gör det.

Lite sund självdistans är nyttig. Och precis som ordet reflektera kan innebära (att kasta tillbaka ljus), så kan reflektionen faktiskt kasta tillbaka ljus och möjligheter till dig.

Denna text publicerades första gången juli 2013.