Personligtperspektivtacksamhet

Kaos

 

Ordo ab chao – ”Ordning ur kaos”. Stagnelius skrev de bevingade orden: Kaos är granne med Gud.

Wikipedia: Kaos har att göra med oförutsägbarhet. Begreppet härstammar från det antika Greklands ord för ”rymd” (χάος) och som genom missförstånd i tidig användning av ordet fick det betydelsen ”oordning” (det antika grekiska ordet för ”oordning” är ταραχή). Något som har kännetecken från både kaos och ordning brukar i den traditionen kallas kaordiskt. Inom naturvetenskapen är kaos inte liktydigt med oordning, utan i stället en benämning på en särskild form av ordning där en liten förändring i begynnelsevillkoren kan orsaka en drastisk förändring vid en senare tidpunkt.

Vår gamle vän Moses skriver och beskriver i 1 Mos. 1:1-5:

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.  Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.

Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus.  Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret.  Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen.

Dessa ord och tankar kom till mig den här nya dagen, en vanlig onsdag vid 7-tiden. Trots kaos och intet, vilar (svävar, ruvar) Guds Ande över det som vi uppfattar som en enda röra, vårt kaos. Och vi kan ställa oss frågan: vilket är det som dominerar  bilden? Är det kaoset eller är det Närvaron av Anden? Om vi ser det ytligt, kanske det första intrycket ger en övervikt till den negativa aspekten av kaoset: tomheten, det intetsägande, det ödsliga, det trasiga, det oöverstigliga, det obefintliga. Men vid närmare betraktande ser vi att Något – eller Någon – faktiskt överskuggar alltsammans: Guds Ande. Och han omsluter allt det där som vi uppfattar som kaos, som kaotiskt, omöjligt och utan lösning. Guds Andes närvaro är den stora skillnaden. Skulle vi räkna bort Anden, då vore situationen en helt annan. Den viktigaste och mest avgörande parametern eller faktorn är inte där. Då är det verkligen kaos. En oändlig rymd av omöjligheter och nya låsningar, en rymd som innebär att lösningen och ordningen är ljusår bort. Men tack vare Närvaron av Anden, är det en hoppfull situation, ett ljust läge, en framkomlighet. Och Guds Ande svävade över vattnet.

Över ditt livs kaos, finns Guds Ande. Han är närvarande hos dig just nu. Han omsluter dig min vän. Och i denna Närvaro säger Gud: varde ljus. Och det blir ljust.