djurnaturenOmvärldsbevakningplatser

Invasiva arter. Pyton.

Läste på dn.se om en 5,76 m lång burmesisk pytonorm som jägare fångat i Everglades, Florida, några mil väster om Miami. Man tror att den kommit till landet som ett exotiskt husdjur, och sedan kommit på avvägar och förökat sig på kort tid, så att den nu betraktas om en inkräktare och som förstör för det övriga djurlivet i Everglades.  Över 5.000 sådana invasiva ormar har sedan 2017 fångats i Everglades nationalpark.

Jag läste på lite om begreppet invasiv, och kom fram till följande, tack vare Wikipedia.

En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, hotar den biologiska mångfalden, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor.

Invasiva arter kan ha introducerats oavsiktligt eller avsiktligt. Exempel på oavsiktlig introduktion är rovvattenloppa, som medföljt fartygs barlastvatten från Svarta havet till Östersjön och de Stora sjöarna i USA/Kanada, och blivit invasiv i vissa länder och till skada för fiskenäringen, och även är etablerad och potentiellt invasiv i Sverige. Ett annat exempel på oavsiktligt introducerade arter är parasiter och virus, som transporteras till nya biotoper av flyttfåglar.

Ett exempel på avsiktlig, men misslyckad introduktion är det försök man gjorde i Australien med biologisk bekämpning av skadedjur. Från England importerades sparvar med avsikt att dessa skulle äta en insekt som skadade odlingar. Sparvarna etablerade sig emellertid så väl, att de själva blev ett skadedjur och därmed kategoriseras som invasiva.