etymologiHistoriaSpråkvetenskap

Bokstaven Z

Historia

Till det latinska alfabet kom Z från den grekiska bokstaven zeta. Den härstammar i sin tur från den feniciska bokstaven ”zayin”, som allra först föreställde en handboja (”ziqq”), men sedan föreställde ett svärd (”zayin”). 

Bokstaven z uttalas på olika sätt beroende på språk. På svenska är den ovanlig, men uttalas [s] när den förekommer, förutom i några lånord, då z uttalas som ts. På ett antal språk uttalas den som ett tonande s.

Versalt Z

 • (ℤ) Beteckning inom matematiken för alla Heltal.
 • Film från 1969, se Z – han lever.
 • Namnet på en TV-kanal, se ZTV.
 • Namnet på en nu nedlagd tidning, se Z (tidning).
 • Namnet på en modelljärnvägsskala, se Z-skala.
 • Länsbokstav för Jämtlands län i Sverige.
 • Ett datorspel från 1996, se Z (datorspel).
 • Symbol för den fysikaliska storheten impedans.
 • Kännetecken för Zorro.
 • Nationalitetsbeteckning för motorfordon från Zambia.
 • Symbol för zetta, SI-prefix för faktorn 1021.
 • Beteckning för Z-transformen
 • Sektionsbokstav för programmet Automation och Mekatronik på Chalmers tekniska högskola
 • Amatörradioförkortning för UTC
 • Istället för UTC i flygvärlden. Ofta uttryckt som ”Z-tid” på svenska, alternativt ”Zulu” (bokstavering av Z på engelska)
 • Beteckning använd för snarkning i tecknad serie, ibland betecknad med flera Z i rad
 • Z (lokomotor), en typ av lokomotor

Gement z

 • Standardbeteckningen för ett okänt eller godtyckligt komplext tal (för reella tal torde x vara standard)
 • Symbol för zepto, SI-prefix för faktorn 10-21.
 • Internationella fonetiska alfabetets symbol för tonande alveolar frikativa.
 • Inom astronomin en beteckning för rödförskjutningen.

(källa: Wikipedia)