etymologiHistoriaSpråkvetenskap

Bokstaven Y

Till det latinska alfabetet kom bokstaven Y från den grekiska bokstaven ypsilon, som i sin tur härstammar från den feniciska bokstaven ”waw”, som ursprungligen föreställde en krok eller en klubba. 

Versalt Y

  • grundämnet yttrium
  • länsbokstav för Västernorrlands län
  • yotta, SI-prefix för faktorn 1024.
  • Y (SAB), bibliotekssignum

Gement y

  • yokto, SI-prefix för faktorn 10–24
X-kromosomen är den honliga könskromosomen hos människan och de flesta andra djurarter. Två X-kromosomer gör att avkomman blir av honkön. En X kromosom tillsammans med en Y-kromosom leder i stället till hankön.
(källa: Wikipedia)