etymologiHistoriaSpråkvetenskap

Missiv

Ett missiv är ett följebrev till en officiell skrivelse. Ursprungligen användes det för dokumentet som förordnade en prästtjänst.

Sedan medeltiden har missiv också använts vid kommunikation mellan myndigheter, medan den i modern tid även används som följebrev till mer halvofficiella skrivelser till privatpersoner, som till exempel en förklarande text till en undersökning. Här redogörs i det fallet bland annat för undersökningens syfte och varför en person fått exempelvis en enkät i sin hand. 

Jag skrev ett missiv förra veckan, och det var en skrivelse till nämnden i min förvaltning ang. ett ärende om informationssäkerhet som de ska ta upp på novembersammanträdet. 

Missiv kan härledas från det latinska verbet mitto, misi, missum som betyder många saker, bland annat sända/skicka till exempel brev eller bud. Även emitto som betyder släppa ut/kasta till exempel pilar och spjut, kan härledas från mitto, fast numera nöjer vi oss med att emittera aktier.