etymologiOmvärldsbevakningperspektiv

Globaliseringens rangrulla vändes uppochned

Rangrulla

Jag hörde ordet på ett videoklipp på dn.se om blåbärsplockningen i Sverige, och hur hanteringen av detta spårat ur i den tid som nu är med olika restriktioner för utländska bärplockare. Och jag kollade vidare på ordet rangrulla, efter att ha hört meningen: Globaliseringens rangrulla vändes uppochned. Vet inte om jag någonsin hört ordet förut.

Detta hittade jag på Wikipedia:

Rangrulla är en lista över statliga ämbeten, officersgrader och ordnar m. m., som tjänar till att rangordna personer efter deras position i samhället.

Rangrullorna blev som mest populära under 1800-talet, när de statliga myndigheterna byggdes ut med allt fler titlar, samtidigt som de sociala konventionerna fick en allt mer komplicerad utformning. Vid formellare bjudningar var det viktigt att gäster placerades och inbjöds efter deras formella rang, och för att undvika fadäser inom området upprättades rangrullor efter vilka man utifrån en persons utmärkelser kunde placera personen på rangskalan.

Under 1900-talet minskade rangrullans betydelse, men har fortsatt leva kvar i vissa kretsar långt fram i tiden. Dess nutida motsvarighet är den omfattande placeringlista som årligen publiceras i den av kungl. hovstaterna utgivna Hovkalendern. 
Läs mer om Hovkalendern här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Hovkalendern