hoppi verkstanmänniskorPersonligtperspektivstämning

Du är inte färdig

Bild från https://www.publicdomainpictures.net/

F B Meyer säger: 

Krukmakaren når sitt mål med hjälp av drejskivan. Den talar om det regelbundna i livet, de rutiner vi ofta tycker är så tråkiga. Runt, runt går skivan och det är svårt att se någon skillnad i lerklumpen från ett varv till nästa. Men det är ändå skillnad. Den kan vara oändligt liten, men för varje varv formas materialet till dess att krukmakaren med sina händer känner att processen är fullbordad. Just det – Krukmakarens händer. Drejskivan i sig själv gör ingenting. Men trösten är att krukmakarens händer arbetar. I hans händer finns inte bara trygghet, utan även en målsättning. 

 I USA finns en bildekal där texten lyder: 
Ha tålamod. Gud är inte färdig med dig.