etymologiPersonligtperspektivSpråkvetenskap

Beråd

Synonymer till ordet beråd kan vara:

  • ambivalens
  • bryderi
  • dilemma
  • obeslutsamhet
  • tvekan
  • tvivel
  • vankelmod
  • Bild från pixabay.com. Klicka för större bild.
  • villrådighet
Jag tänker idag på ordet beråd för att det finns med i en sång jag lärde mig ganska nyligen när vi skulle medverka i en gudstjänst i Karlskrona, som även sändes i P1 på radio nu i sommar. Och det där ordet dröjer sig kvar inom mig. Sången heter Hörnsten och detta är versen som av olika skäl etsat sig fast inom mig denna sommar, och jag delar den med dig, kära läsare:

När jag är trött och i beråd
Jag finner vila i Hans nåd
När stormen yr kring strand och skär
Har jag mitt säkra fäste där
Har jag mitt säkra fäste där

Jag ger dig också Jesu ord från Matteus evangelium, kap. 11:

Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.  Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar,  för mitt ok är milt och min börda är lätt.