Ampes

Ordet ampes är ett dialektalt ord från Ångermanland. Att ampes. Det skulle kunna översättas eller ersättas med att ta ansvar, att vara vaksam åt ett särskilt håll, t.ex. ampes du för att dörren blir låst? ampes du för att det blir gjort? Men ordet och uttrycket är också ofta nära sammankopplat med att det är fråga om ett kärt bekymmer som man ansvarar för. Det kan gälla omsorg om en sjuk anhörig eller vän som har bekymmer.  Ampes du för denne? Ett kärleksfullt bekymmer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hör av dig för att beställa min nya bok. Enock är huvudperson; hans liv och tankar om nytt och gammalt, det yttre och det inre.

Maila till: bjorn@bjornolof.nu