etymologiPersonligtperspektivSpråkvetenskap

Ampes

Ordet ampes är ett dialektalt ord från Ångermanland. Att ampes. Det skulle kunna översättas eller ersättas med att ta ansvar, att vara vaksam åt ett särskilt håll, t.ex. ampes du för att dörren blir låst? ampes du för att det blir gjort? Men ordet och uttrycket är också ofta nära sammankopplat med att det är fråga om ett kärt bekymmer som man ansvarar för. Det kan gälla omsorg om en sjuk anhörig eller vän som har bekymmer.  Ampes du för denne? Ett kärleksfullt bekymmer.