LästipsPersonligtperspektivSpråkvetenskapvardag

Amatör eller proffs

Den amerikanske författaren Richard Warden talar om betydelsen av ordet och fenomenet amatörer.
Amatör kommer från latinet och har sina rötter i betydelsen en som älskar eller en som gör något av kärlek. Tomas Sjödin hämtar tankestoff från grundbetydelsen av ordet och beskriver hur han i ett någon form av insikt ser klart framför sig varför det ofta är så att amatörerna klarar av en sak när proffsen går bet. Kärleken tänker på sitt eget vis, hittar vägar där inga vägar finns, hittar lösningar där inga sådana är uppenbara. Kärleken är som en inbyggd motor, en drivkraft, ett eget kraftverk – inbyggt i amatören, och i den kärlek som råder i dennes inre.

Så tala inte nedlåtande om amatörer, amatörmässigt, och att en amatör skulle utföra en uppgift sämre än den som får betalt för det. Många är gångerna när jag förundrats över hur väl en amatör utför t.ex. ett snickarjobb, där proffs tidigare bevisat att man gjort jobbet betydligt slarvigare och sämre.

Richard Warden avslutar, enligt Sjödin, sina tankar om amatörer och proffs  med dessa två bilder: amatörer byggde Noas Ark, och proffsen byggde Titanic. 

Du glade amatör: fortsätt att utföra det du gör, fylld av kärlek till det du gör!