filosofiOmvärldsbevakningPersonligtperspektivSpråkvetenskap

Ond tro – God tro

God tro – ond tro

En god vän gav mig tipset om begreppet Ond tro, därav dessa tankar.
Lagen säger så här om dessa begrepp:

Ond tro och andra hinder för registrering av ett varumärke. Att veta om ett missförhållande vid exempelvis ett avtals tillkomst. Ond tro kan även grundas på vad man ”bort inse” se t.ex AvtL 32 §.

God tro
Att man är ovetande om eventuella missförhållanden vid exempelvis ett avtals tillkomst. Begreppet är av stor betydelse för bedömning av om avtal har uppkommit om motparten t.ex. skrivit fel pris i offerten eller utsatts för tvång för att ingå avtalet.

Detta är vad lagen säger om Ond tro och God tro.

Nu några tankar utifrån livet, och vad livet säger om dessa ordpar. På ett mer allmänmänskligt plan kan vi resonera kring begreppen Ond tro och God tro.

Att agera utifrån ond tro eller att leva i en ond tro, klingar självklart som motsatsen till något gott. En ond tro skulle kunna vara att man tror andra om ont, att man betraktar omvärlden som ond alltigenom, att man utgår ifrån och förutsätter att något ont ska hända med mig, med de mina, med mina vänner eller med omvärlden. Det finns en negativ aura kring allting, både inom och utom mig. Att sitta snett och se allting snett. Att tala negativt. Att tänka negativt. Att agera utifrån en negativ utgångspunkt. Som någon suckande konstaterade: det kommer gå åt skogen med alltihop. Inte så skönt att ha det så. Det man är fylld av, talar munnen. Betänk hur en liten grön barnstrumpa, kvarglömd i tvättmaskinen, kan färga en hel lakanstvätt med vita lakan, alldeles gröna. Lite karamellfärg, färgar hela degen, hela bunken med kaksmet.

Att agera och leva i enlighet med god tro, förefaller att vara det självklara valet. Att få tänka gott om andra, att tro det goda om andra människor, och att ikläda sig denna positiva inställning som ett par glasögon jag sätter på min näsa, genom vilkas linser jag kan uppfatta och omfatta världen, det känns väldigt befriande. Jag behöver inte hemfalla åt det negativa betraktandet som är så utbrett, utan jag kan få ägna mig åt motsatsen: att se med positiva ögon på det som sker inom och utom mig. Jag kan få tänka att det finns möjligheter istället för omöjligheter, det finns vägar, fönster och dörrar som står öppna i mitt liv och i mina omständigheter. Och få tro detsamma om mina medmänniskor.  För några dagar sedan satt jag och tittade på en serie på Netflix, som handlar om knarkkarteller, och när jag hade kommit till säsong 2, kände jag: men varför ska jag titta på detta? Det enda det är fyllt av är: droger, våld, ond bråd död, misstänksamhet, avundsjuka, pengar som enda motivation och orsak till alltsammans, mer eller mindre sjuka personligheter, samvetslösa människor och mycket annat. Varför ska jag fylla mig med sådant? Denna serie handlar enbart om motsatsen till god tro. Jag valde bort fortsättningen, och känner bara en stor befrielse. Istället finns det andra saker att välja att se på (om det är det jag vill). Att handla i god tro. Att leva i god tro. Att tro gott. Att tro på det goda. Att få fylla sig med det goda.

Paulus uppmanar oss i Fil. 4:8:

För övrigt; allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. 

Detta handlar om att nära den goda tron. Att få kraft att praktisera den goda tron. Att få nåd att uppfyllas av den goda tron. Genom självständiga val. Att ta bort den del av smutsen som jag kan välja bort. Att dammet lägger sig ändå över min själ, genom det allmänna tillståndet i samhället, det är ofrånkomligt i denna tillvaro. Den senaste tiden har vi ofta fått höra utsagor som: vi lägger inte av, vi lägger om. Vi ställer inte in, vi ställer om. Och det kan överföras till dagens resonemang om Ont tro och God tro. Vi kan välja en annan väg än den onda trons väg. Vi kan välja den goda tron. Den goda vägen.