längtanLästipsPersonligtperspektiv

Levnadsvisdom

Vårt liv varar sjuttio år, eller åttio om krafterna räcker.
När det är som bäst är det möda och bekymmer.
Snart är det slut och vi flyger bort.

Lär oss att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan.

Mätta oss med din nåd när morgonen gryr,
så att vi får jubla och glädjas i alla våra dagar.

Moses heter psalmförfattaren. Denna, den 90:e psalmen, utgör inledning på den fjärde boken (Psaltaren är indelad i 5 böcker). Psalmen handlar om realism. Realism angående livets villkor och förutsättningar. Livet på jorden varar inte för evigt. Hur mycket jag än äger, är livet förgängligt, som gräset på marken. Moses hade insett det. En avgörande insikt. En insikt som ledde till ett klokt förhållningssätt till livet. Och för varje dag som vi får här på jorden, behöver vi mättnad, föda, vatten, livsförutsättningar. Moses ber därför: mätta oss med din nåd när morgonen gryr, så att vi får jubla och glädjas i alla våra dagar.

Den bönen ber jag också idag. Mätta mig med din nåd.