filosofiPersonligtperspektivSpråkvetenskap

Prosaisk inställning till mat

Vad betyder prosaisk?

  • vardaglig, torr, tråkig 
  • skriven på prosa; som avser eller har samband med prosa 
  • (om person) som präglas av vardaglighet; banal, alldaglig 
  • nykter 
  • saklig
  • platt
  • fantasilös
Ordet prosaisk lär vara motsatsen till romantisk. Kan man säga att man har en prosaisk inställning till mat? Och med det mena att: jag äter för att leva, inte tvärtom: jag lever för att äta. Att inse och anse att mat är nödvändigt, gott och i viss och sund mängd självklart att ta in, eftersom kropp och själ behöver det, både på ett känslomässigt och fysiskt sätt. ”Äta bör man, annars dör man”.

Ordet prosaisk är ett typexempel på ord som verkligen kan betyda enormt olika saker för olika personer. Det är inte ens någon mening med att ens försöka tro att man kan säga: jag har en prosaisk inställning till mat, utan att riskera att bli missförstådd. För olika personer kan det betyda så olika saker:

– en torr inställning till mat
– en tråkig inställning till mat
– en fantasilös inställning till mat
– en alldaglig inställning till mat
– saklig inställning till mat
– en nykter inställning till mat

Självklart vill man inte betraktas som torr, tråkig, fantasilös, alldaglig… men gärna saklig, eller ännu hellre: att man har en nykter inställning till mat (och även till annat).

Det där med ordens valör, kommer i fokus igen. Förstår vi varandra?