filosofiPersonligtperspektiv

Dvala

Tillåt mig att citera Tomas Sjödin, som i sin tur lånar ord och tankar från boken Sabbath av Wayne Muller om fenomenet och tillståndet dvala och vad som händer i det osynliga under tider av – just det: dvala. Det handlar om hans perenner.

När köld eller torka slår till tar dessa plantor inte emot sina signaler från den yttre omgivningen, de vänder sig inåt och låter sig ledas av en uråldrig inre rytm. […]

För en yttre betraktare kan dessa blomlösa perioder se ut som minskad avkastning, men tvärtom ingår de i en livsrytm som är designad för långsiktig och hållbar växt.

——–

Är det inte bra sagt?!!!!! Och hur viktiga är inte dessa tider av dvala?! En bön att stilla bedja: låt mig inte bara läsa om detta och resonera om hur viktigt detta är, utan att också praktisera det i mitt liv, och låta det bli verklighet i mina tankar och handlingar, i mina val och prioriteringar. Att omvärdera och att inte låta mitt värde sitta i perioderna av produktion, effektivitet och synliga attribut.