filosofiLästipsperspektivtrygghet

Nuet

Frukt av det förflutna, havande med framtiden är nuet likväl alltid i evigheten – alltid i evigheten som en skärningspunkt mellan tiden och trons tidlöshet i frihet mot förflutet och framtid.

(Dag Hammarskjöld, Vägmärken)