OmvärldsbevakningSpråkvetenskap

Facit

Bild från pixabay.com

Facit (från latinets facit, ”det gör”, av facere, ”göra”) är en samling svar till övningsuppgifter. 

Facit finns ofta i kurslitteratur, antingen som en del av boken, eller som ett separat häfte för läraren. 

Begreppet har ursprungligen syftat specifikt på räkneuppgifter.