OmvärldsbevakningSpråkvetenskap

Bokstaven T

Versalt T
 • tesla, en måttenhet för magnetiskt flöde.
 • storheten temperatur i fysikaliska formler.
 • nationalitetsbeteckning för motorfordon från Thailand.
 • tera, SI-prefix för faktorn 1012.
 • länsbokstav för Örebro län.
 • I Stockholm används ett versalt T för att markera en station i Stockholms tunnelbana. I Boston finns en liknande markering vid tunnelbanestationerna, men där står T:et för ”transportation”.
 • Farkostteknikinriktningen på Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholm.
 • Inom de svenska bibliotekens klassifikationssystem SAB är T signum för matematik, se SAB:T.
 • Namn på en specifik kroppsform på en elgitarr.
 • Betecknar diesellok i det svenska litterasystemet för järnvägsfordon.
Gement t
 • storheten tid i fysikaliska formler.
 • ton (massenhet motsvarande 1000 kilogram).
 • Internationella fonetiska alfabetets symbol för tonlös alveolar klusil.
 • spårvidden 1067 mm i svenska littera för järnvägsfordon.
Historia

Till det latinska alfabetet kom bokstaven T från det grekiska alfabetets tau, som i sin tur härstammar från den feniciska bokstaven ”taw”, som ursprungligen föreställde ett kryss.
(källa: Wikipedia)