naturenOmvärldsbevakningSpråkvetenskapVetenskap

Paramount

Ordet paramount betyder: Av största vikt.

Berget Artesonraju 

Artesonraju är en av cirka femtio toppar i bergskedjan Cordillera Bianca, som är en del av de peruanska Anderna. Artesonraju är framför allt känd för sina exceptionella bergsklättringsmöjligheter. Höjden över havet är 6 025 meter. Toppen bestegs första gången av H. Hein och E.Schneider den 19 augusti 1932.

Höjden från basen till toppen är totalt 1 025 meter, vilket bergsklättrarna brukar klara på cirka 8–12 timmar, tur och retur. Enligt den franska svårighetsskalan är toppen klassificerad som TD+ (Mycket svår +) längs den södra leden ”Arista”, och D (Svår) för den ”normala” leden.

Bergets speciella utseende i form av en pyramid och helt täckt med is och snö året runt, är en udda skönhet bland bergspassen mellan Macizo de Santa Cruz i norr och Parón i söder.

Berget betraktas ofta som förebild för det ”ikonberg” som filmbolaget Paramount använder, och visas i början av filmerna.

(källa: Wikipedia)