Bokstaven S

Versalt S

  • Förkortning för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti.
  • Förkortning för Socialdepartementet.
  • Länsbokstav för Värmlands län.
  • Kemiskt tecken för grundämnet svavel. Se även periodiska systemet.
  • Nationalitetsmärke för motorfordon från Sverige.
  • Beteckningen för Entropi.
  • Inom bibliotekens klassifikationssystem SAB är S signum för militärväsen, se SAB:S.
  • En klass torpedbåtar i den finländska marinen, se till exempel S 2 (torpedbåt).
  • S (TV-serie).
  • Förkortning för söder, södra, syd.
  • Nationalitetsbeteckning i registreringsnummer för hundar registrerade i Sverige.
  • Beteckning för konduktans, Siemens, inom elektrotekniken.
  • En skvallertidning utgiven av Bonniers sedan 2010, se S (tidskrift).
  • Ett programspråk för statistiska analysera, se S (programspråk), jfr R (programspråk).
  • Den statistiska kategorin Save i baseboll.

Gement s

  • Förkortning för socialdemokrat.
  • Anger i kemiska formler att ett ämne är i fast form (förkortning för latinets ”solidus”). Exempel: AgCl(s)
  • Symbol för sekund, måttenheten för tid i Internationella måttenhetssystemet.
  • Beteckning för centrumavstånd, till exempel mellan väggreglar. Äldre beteckningar såsom cc, c/c och c är fortfarande vanliga.
  • ſ är en äldre variant av den gemena bokstaven s. Se långt s.

Historia

Till det latinska alfabetet kom bokstaven ”S” från den grekiska bokstaven sigma. Den härstammar i sin tur från den feniciska bokstaven ”shin”, som först hade föreställt solen (”shimsh”), men sedan kom att föreställa en tand (”shin”).

(Källa: Wikipedia)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hör av dig för att beställa min nya bok. Enock är huvudperson; hans liv och tankar om nytt och gammalt, det yttre och det inre.

Maila till: bjorn@bjornolof.nu