Personligtperspektivtacksamhettrygghet

Trygghet

Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp?
Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord.
Inte låter han din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig.
Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte.
Herren bevarar dig, Herren är ditt skydd på din högra sida.
Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten.
Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. 
Herren ska bevara din utgång och din ingång, 
från nu och till evig tid. 
(Ps. 121)