KonstkulturOmvärldsbevakningSpråkvetenskap

Trylon and Perisphere

Trylon och Perisphere var två monumentala modernistiska strukturer designade av arkitekterna Wallace Harrison och J. Andre Fouilhoux som tillsammans var kända för Temacentret för New York World Fair 1939. Perisfären var en enorm sfär, 180 fot i diameter (54 m), ansluten till den spiralformade Trylon på 190 meter  av det som då var världens längsta rulltrapp. Perisfären höll ett diorama av Henry Dreyfuss, kallad Democracity, vilket, i överensstämmelse med mässans tema ”The World of Tomorrow”, avbildade en utopisk stad för framtiden.

Den inre skärmen visades ovanifrån på en rörlig trottoar, medan en bild med flera bilder projicerades på sfärens kupol. Efter att ha lämnat Perisphere, gick besökarna ner till marknivå på det tredje elementet i temacentret, Helicline, en 950 fot lång (290 m) spiralramp som delvis omringade Perisphere.

Namnet ”Perisphere” myntades med hjälp av det grekiska prefixet peri-, vilket betyder ”runt”, ”om” eller ”omslutande”. Namnet ”Trylon” myntades från frasen ”triangulär pylon”.