Personligtperspektivtacksamhet

Nåd och sanning

Nåd och sanning ska mötas, rättfärdighet och frid
ska kyssas. (Ps. 85)

Dessa poetiskt vackra uttryck följer efter ord om att vörda Herren, och jag tror att det är så att när vi vördar Honom, blir det goda följder och positiva konsekvenser av detta. Det är något av denna tanke när Jesus i Matt. 6:33 säger:

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt detta andra tillfalla er.

Jag tilltalas av ordningen i rubrikens ord. Att nåden kommer före sanningen. Att rättfärdigheten kommer före friden. Mina axlar sjunker ner, nåden är före sanningen. Jag känner ro strömma in i mitt inre. Moses kom med lagen och sanningen, men Jesus kom med nåden och sanningen. I den ordningen. Och att det måste till ett visst tillstånd i mitt inre innan friden kan drabba mig. Rättfärdighet. Att vara rätt färdig inför Gud, fridens källa. Helt enkelt att vara i rätt position, eller snarare: i rätt relation till Gud.