Personligtperspektivtacksamhet

Guds flod är full av vatten

Det är skönt med ett statement som ger mig ett konstaterande av fakta, av faktum. Ett axiom. Så här är det. David konstaterar i denna Psalm med nr 65, att det vi kallar Guds flod, är full av vatten. Han talar inget om några yttre förutsättningar för floden eller vattenbeståndet eller vattenståndet, utan bara frankt, utan omskrivningar ger han oss detta: Guds flod är full av vatten. Till mig kommer texten från den gamla sången:

Guds källa har vatten tillfyllest
för törstande kvinnor och män.
Slå läger vid randen den klara
och jordlivets sorger förglöm.


Källa så klar vatten du har
tidernas torka aldrig dig når.
O huru väl där är ro för 
min själ. 
Vila mitt trötta hjärta där får.

Vi kan dricka ur den källan idag.