Språkvetenskap

Bokstaven Q

Till det latinska alfabetet kom den från den grekiska bokstaven ”qoppa”, som dock tidigt föll ur bruk. Den härstammade i sin tur från den feniciska bokstaven ”qoph”, som ursprungligen föreställde en apa. Den betecknade ett i de semitiska språken vanligt ljud, som dock inte finns i de flesta indoeuropeiska språk. Därför kom bokstaven för detta ljud också bli ”onödigt” inte bara i grekiskan, utan även i de flesta språk, som använder det latinska alfabetet. Den användes dock i latinet för att kunna skilja mellan [kv] och [ku] innan U och V blivit skilda bokstäver.

Ord i svenskan som före stavningsreformen 1906 stavades med ”qv” skrivs med ”kv” idag, exempelvis qvinna, qväll, qvot, qvast, qvarn, qvart, qvarts och qvantitet.

I engelska används endast q när det följs av ett u och skapar tillsammans ljudkombinationen kw: queen, quarter, aquarium

I flera språk med nyare skriftspråk markerar q ett ljud som liknar k men inte är samma.

I võru markerar bokstaven en glottal klusil (den klusila motsvarigheten till den glottala frikativan /h/, <h> på svenska; ljudet mellan stavelserna i engelska uh-oh) och i svenska jo-o eller nä-ä.

Versalt Q

 • Beteckning för laddning i elektromagnetism, värme i termodynamik, godhetstal i kretsteknik och för reaktionskvot inom fysikalisk kemi.
 • Inom matematiken är Q eller ℚ en beteckning för mängden av rationella tal.
 • Nationalitetsbeteckning för motorfordon från Qatar.
 • Inom bibliotekens klassifikationssystem SAB är Q signum för ekonomi och näringsliv, se SAB:Q.
 • Namnet på en engelsk musiktidning, Q (tidning).
 • Signatur för den anonyme författaren till de satiriska Q-verserna i studenttidningen Lundagård. Egentligen en förkortning för lat. quis, ”vem”?
 • Namnet på de som befolkar ”Q-kontinuiteten” i Star Trek.
 • Q (James Bond), namnet på en figur i många James Bond-filmer.
 • En version av Nintendo Gamecube tillverkad av Panasonic. Denna version kan spela DVD-filmer.
 • Smeknamn för dokusåpadeltagaren Qristina Ribohn.
 • Den hypotetiska gemensamma källan till de synoptiska evangelierna kallas Q (från tyska Quelle). Se Q-källan.
 • Kulturmärkning, Q-märkta hus (uttalas ofta ”k-märkta”) är kulturminnesmärkta i Sverige.

Gement q

 • Inom företagsekonomi brukar q stå för kvartal, i samband med att ekonomin normalt redovisas i kvartalsrapporter. Verksamhetsårets fyra kvartal kallas då q1, q2, q3 och q4

Källa: Wikipedia