längtanLästipsPersonligtperspektivtacksamhet

Klippan

För mig upp på klippan
som är högre än jag,
(Ps. 61:3)

David uttalar sig som, eller till, körledaren i denna psalm. Tacksamhet präglar denna den 61:a psalmen, och en kärnvers – enligt min mening – är de citerade orden i vers 3. Orden andas en realism och en oväntad frigörelse. David liksom lyfter blicken från sina omständigheter och från sina egna resurser och svagheter och orsaker till brottningskamp, och ser upp på Någon som är högre än han själv. Med en ödmjuk bön om att få bli förd upp på klippan som är högre än han själv. Det är stort att nå fram till insikten att det finns andra, och annat, som är högre än jag. Jag kan känna hur axlarna sjunker nedåt, stressnivån sänks, tankevirvlarna upphör om hur jag ska bibehålla min position, avslappning både syns i mitt anlete och känns i mitt nervsystem. Du som är högre än jag: för mig till dig. I mina tankar, i mitt hjärta, i min själ, i min självbild, i min syn på andra människor och deras eventuella påverkan på mitt liv. Du som sitter på tronen, dig lutar jag mig mot. Du är den Högste. Ja, du Är Klippan.