PersonligtperspektivSpråkvetenskap

Bokstaven O

Bokstaven O (o) är viktig. O vad roligt att få använda bokstaven o i en text. Olle skulle inte vara Olle, om inte O fanns. Bokstav skulle skrivas bkstav, och hur kul skulle det vara? Oerhört svårt att få till ord som oerhört (ehört är ju definitivt inte alls samma sak om oerhört). Det är en stor skillnad på målad och omålad, intresserad och ointresserad, tålig och otålig, passande och opassande, trolig och otrolig. O används ofta för att markera raka motsatsen. Om O inte fanns, vore livet och språket betydligt fattigare, nästan halverat. Jag känner mig glad för bokstaven O. O som i Olle. O som i Olof (mitt andranamn). Hur kul hade det varit att heta lle? lof? O i språket är lika viktig som siffran 0 i matematiken. Avgörande på många sätt.  Och tänk på vilken avgörande skillnad det är på ordet förlåt, om det är uttalat eller outtalat.