MiljöskildringnaturenOmvärldsbevakningSpråkvetenskap

Veteranisering

Det handlar bl.a om:
Veteranisering är en naturvårdsmetod där unga träd medvetet tillfogas skador i syfte att tillskapa och efterlikna strukturer, substrat och mikromiljöer som normalt bildas vid i mycket äldre träd.  Åtgärderna utförs av arborister med motorsåg.  

Läs om veteranisering:
https://nordensark.se/besok-oss/ekoparken/kultur/veteranisering/

https://lifebridgingthegap.se/atgarder/veteranisering/

Fick denna bild av en kollega.