Juldagen

Juldagen är en av de verkligt stora högtidsdagarna, för många den allra största, inom kristenheten då man firar Jesu födelse. Enligt de flesta kristna samfund infaller juldagen den 25 december, enligt ortodox kristen tradition, den 7 januari. Enligt en gammal tradition är dagen inte en namnsdag.

I de flesta länder är juldagen den dag då julfirandet kulminerar, men till exempel i Finland och Sverige är många av de viktigaste traditionerna hos många familjer i praktiken kopplade till julafton. I Sverige har juldagen fått en viktigare roll genom att man i många splittrade familjer då besöker den släktgren som inte deltar i julaftonens firande. En högtidlig mässa firas natten mellan julafton och juldagen. Många går till kyrkan på julottan. (källa: Wikipedia)

Jes. 9:1-7

Ett barn blir oss fött 

Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hednafolkens Galileen.

 Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus,
över dem som bor i dödsskuggans land
skall ljuset stråla fram.

 Det folk som du inte givit
stor glädje,
låter du bli talrikt.

De skall glädja sig inför dig,
så som man gläds
under skördetiden,
så som man fröjdar sig
när man delar byte.

 Ty deras bördors ok,
deras skuldrors gissel
och deras plågares stav
bryter du sönder
liksom i Midjans tid.

 Ja, varje stövel
buren under stridslarm
och varje mantel vältrad i blod
skall brännas upp
och förtäras av eld.

 Ty ett barn blir oss fött,
en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet,
och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud,
Evig Fader, Fridsfurste.

 Så skall herradömet bli stort
och friden utan slut
över Davids tron
och hans kungarike.

Det skall befästas och stödjas
med rätt och rättfärdighet
från nu och till evig tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Hör av dig för att beställa min nya bok. Enock är huvudperson; hans liv och tankar om nytt och gammalt, det yttre och det inre.

Maila till: bjorn@bjornolof.nu