Personligtperspektivtacksamhet

Vad ser du?

din nåd är inför mina ögon… (Ps. 26:3)

Att ha något inför sina ögon är en vardaglig verklighet. Vi kan ha bekymmer inför våra ögon. Det kan vara konflikter av olika slag. Det kan vara oro för någonting, det kan vara hämndlystnad, ett behov av att slå tillbaka, att ge igen. Det kan vara att lägga sig ner “och dö”, att ge upp. Det kan vara att sluta hoppas.

Men vi kan också välja att ha “Guds nåd inför mina ögon”. Att välja den vägen. Nådens väg, som är en väg kantad av möjligheter och öppningar, gläntor, alternativ, glädje framför hopplöshet. Din nåd är inför mina ögon.