Personligtperspektivplatsertacksamhetvardag

Rymlig plats

Han förde mig ut
på rymlig plats (Ps. 18)

David skriver i denna segerpsalm om sina förföljare, motståndare och fiender; hur han upplevt seger och framgång i relation till dem. Och han tackar sin Gud för allt detta i denna långa psalm. Orden i rubriken, från vers 20, talar om hur David upplevde det i segerns stund. Det var som en befrielse från instängdhet och klaustrofobiska upplevelser i grottor och annat, och att bli förd ut i frihet, glädje och till en “rymlig plats”, där han kunde andas fritt, dansa fritt, glädjas fritt, lyfta sina armar och sin blick fritt, och se stjärnhimlen ovanför sig, se vidderna runt omkring sig och känna den fasta klippan under sina fötter.

En segerns dag, ett segerläge, ett utrymme – ett rum – i inre och yttre frihet. Du, Gud, förde mig ut på rymlig plats. Jag tror att vi alla behöver uppleva detta utrymme, space omkring och inom oss. Vi behöver syre, rörelse, stillhet, rum som kan fyllas med liv.