OmvärldsbevakningperspektivSpråkvetenskapvardag

Generationer

Ordet generation kommer från latinets generatio som betyder ’födande’; ’släktled’.
Det finns två olika typer av generationer, familjär eller kulturell. Familjär är den man oftast talar om och då handlar det om mor, far och mor- och farföräldrar. Det är ett släktled. Mor- och farföräldrar, föräldrar och barn är exempel på tre vanliga generationer.

När man talar om kulturell generation gäller det personer som är födda i olika decennier, t.ex. 70-talister och 80-talister. Då är det inte nödvändigt att man på något sätt är släkt.

Man talar även om olika generationer när de gäller vetenskap och utveckling, då en generation kan syfta på successiv förbättring i utvecklingen av en teknik som förbränningsmotorn, eller successiva iterationer av produkter med planerad föråldring, såsom spelkonsoler eller mobiltelefoner.
(källa: Wikipedia) 

————————————————–

Fakta. Så kallas generationerna:

Den tysta generationen”: Födda 1928-1945. Föddes mellan eller under världskrig. Kallas för den tysta generationen på grund av att de inte varit lika högljudda som andra generationer.

Baby boomers”: Födda 1946–1964. Växte upp under 60-talet, med ambitioner om att kunna förändra samhället. I dag är de en generation som stannar längre på arbetsmarknaden än de tidigare.

Generation X”: Födda 1965–1979. Generationernas ”mellanbarn”, som ofta förbisetts i generationsstudier. En mindre generation än den före och den efter, bland annat till följd av en låg fertilitet under den här perioden.

Millennials”: Födda 1980–1996. Peronerna i den här generationen var mellan fem och 20 år när terrorattackerna den 11 september 2001 skedde, och har i USA levt i skuggan av krigen i Irak och Afghanistan under sina formativa år. Kom in i arbetslivet under en ekonomisk recession.

Gen Z”: Födda 1997 och framåt. Uppväxta med internet och smarta telefoner. Har levt med sociala medier så länge de kan minnas.

I Sverige pratar vi oftare om 40-talister, 80-talister och så vidare. Men inom forskning och media används även de engelska definitionerna av generationer.

Generationsavgränsningar är inte exakta. De olika generationerna kan därför vara olika långa.

Källa: Pew Research Center.