naturenPersonligtperspektivtacksamhet

Att få glädja sig över naturen

I Ps. 8:4-10 läser vi:

När jag ser din himmel,dina fingrars verk,månen och stjärnorna
som du har skapat, vad är då en människa eftersom du tänker på henne,
en människoson eftersom du tar dig an honom?
 En liten tid lät du honom vara ringare än Gud,
med ära och härlighet krönte du honom.

 Du satte honom till Herre över dina händers verk,
allt har du lagt under hans fötter:
 får och oxar, liksom vildmarkens djur, himlens fåglar och havets fiskar,
allt som rör sig i haven.  Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden! 

Denna dag vill jag glädja mig över livet. Glädja mig över naturen, promenaderna, luften och vattnet. Jag vill lägga bort Fem-i-tolv-stressen (se gårdagens artikel här) och istället glädja mig över den fantastiska, färgrika, tillåtande, fascinerande, skapade, livsbejakande naturen och allt i min omgivning som har med liv, livslust och glädje att göra. Jag vill tillåta mig att vara glad över allt det skapade, som är givet oss som en gåva. En gåva att vårda. En gåva att bruka. En gåva att glädjas över. En gåva att dela med varandra i respekt och öppenhet. Och jag vill uppmuntra dig, kära läsare, att göra detsamma.

Se allt runt omkring dig: Ecce Homo. Ver la naturaleza. Se människan, se naturen!