hopplängtanPersonligtperspektiv

Tänd ett ljus för någon som betytt mycket för dig

Bild från pixabay.com

Joel Halldorf skriver på ledarplats i tidningen Dagen (dagen.se) om att i Allhelgona-tider tända ljus för kära anhöriga som lämnat jordelivet, men att det också kanske är lika viktigt att tända ett ljus och visa hågkomst för ”andliga fäder och mödrar”, dvs. personer som betytt mycket för oss på andra sätt än våra biologiska föräldrar gjorde.

Läs mer i denna tänkvärda krönika:

https://www.dagen.se/ledare/tand-ett-ljus-for-dina-andliga-foraldrar-i-allhelgona-1.1610190